ESGLÉSIA DE SANT PERE DE MONTFALCÓ
 
... l'Església romànica de Sant Pere de Montfalcó el Gros, està situada solitàriament damunt d'un petit puig ...
 
 
... com ja s'indica amb  el seu nom, està situada a prop del nucli de Montfalcó, del qual en va ser l'església parroquial,  apareix citada al llistat de parròquies del bisbat de Vic datat entre els anys 1025 i 1050, abans de passar a ser sufragània de Veciana, cap als segles XIII-XIV...
... el grup de cases que juntament amb l'Església conformen Montfalcó, dominen les amplíssimes valls que dibuixen la riera de Sant Pere, i la de Veciana...
 
 
... està documentada des de l'any 1065....
... l'edifici conservat està en bastant molt bon estat...
 
 
... és un edifici romànic d’una única nau, aixecat prop de les restes del castell de Montfalcó...
 
 
... és una obra romànica del segle XII, que ha patit un important seguit de remodelacions al llarg de la història que han desfigurat notablement la seva factura romànica...
... en aquestes restauracions se li van fer: un escurçament de la nau per la banda de ponent, on s'hi va alçar un campanar de doble espadanya, se li van annexar una capella i una sagristia, sense cap tipus de decoració exterior ...
 
 
... mostra a llevant una  absis semicircular que, en les restauracions posteriors, se'l va sobrealçar, fins arribar a la mateixa alçada que la nau...
... té forma de barca...
 
 
... aquest edifici conserva una única finestra original situada al centre de l’absis, amb doble esqueixada i rematada per un arc de mig punt...
 
 
... davant de l'absis i al seu peu hi havia el cementiri, que en restauracions posteriors va ser trasl.ladat al costat seu costat dret...
... ha estat recentment pintat...
 
 
... per accedir a aquest cementiri hi ha un parell d'esglaons que et permetent arribar a una porta de ferro que tanca l'entrada aquest cementiri...
... damunt d'aquesta porta, a l'arcada hi ha escrita la data de 1.852...
 
 
... la porta d'accés està situada en el mur sud, de migdia i és presenta com una portalada d’arc de mig punt...
 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL