MONESTIR DE CELLERS
 
... Cellers és una entitat de població del municipi de Torà, a la comarca de la Segarra...
... està situat a uns 7 kilòmetres de Torà, a una altura de 558 metres, a l'antiga vall de Forest...
... en el seu  centre s'hi troba l'església parroquial de Sant Martí de Cellers i un grupet de cases...
... a un kilòmetre i mig, per una carretera sense asfaltar, s'alça l'antic monestir romànic de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers, actualment més conegut amb el nom de Monestir de Cellers...
 
 
... el topònim de Cellers es troba documentat des del 986, en una donació...
... aquest nom fa pensar en l'existència en aquest indret de cel·les o ermitoris de tipus monacal, al voltant de l'església de Sant Celdoni...
... aquí es custodiaven les relíquies dels màrtirs Celdoni i Ermenter, que tradicionalment hom considera que els seus fidels van traslladar des de Calahorra, fugint de la invasió dels àrabs...
 
 
... la comunitat de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers s'esmenta per primer cop el 1038, ja que, en aquesta data, consta la donació de l'església de Sant Martí de Cellers als monjos Guillem, Sunifred i el sacerdot Galí, que residien a Sant Celdoni...
 
 
... a l'any 1071 l’església va ser ajuntada a Sant Serni de Tavèrnoles com a priorat depenent...
... sembla que va ser a partir d'aquesta data quan es va organitzar monàsticament segons la regla benedictina...
... en aquest moment és quan es van fer importants treballs de construcció, que es perllongaren fins el segle XIV...
 
 
... a meitats  del segle XIV va patir una forta davallada, que va agreujar l'estat precari de la comunitat, probablement a causa de les epidèmies que va patir delmaren la població a meitat del segle XIV, el monestir restà sense gent i el poble només tenia sis famílies...
 
 
... en el 1399 les relíquies dels sants titulars van ser traslladades a Cardona pel comte Joan Ramon Folc qui, fent servir el seu poder i el consentiment del seu feudatari Ramon de Pinós, es va apoderar de les relíquies o cossos dels Sants Màrtirs i els va donar a la parròquia de Cardona, on van ser dipositades a l'altar major de l'església de Sant Miquel, recentment construïda...
... per concretar més aquest fet, vull afegir que el solemne trasllat es va fer el 19 d'octubre de 399...
 
 
... en el 1593 les seves rendes van ser atorgades a la canònica de Solsona...
... fins aquell moment encara seguia sotmès a Sant Serni...
... i l'església va continuar com a santuari, de forta devoció local....
 
 
... en el 1797 es va construir una nova rectoria...
... i amb ella es va edificar un pati interior i aquesta porta que donava accés a l'entrada de l'església i a la rectoria...
 
 
... precisament en els carreus que conformen l'arc, en la part alta, s'hi pot llegir un escrit de l'any 1797...
 
 
... tot el conjunt està format per diverses dependències que s'han anat afegint al llarg dels anys...
 
 
... l'església és l'element principal d'aquest antic monestir...
... la porta d'accés està situada a ponent, just donant la cara a les voltes que hi ha a la rectoria...
 
 
... la porta d'entrada a l'església mostra un arc de mig punt que reposa damunt de dues columnes...
... està formada per quatre arcs de mig punt en gradació...
... l'arc central, el més gran, està decorat amb una arquivolta de perfil cilíndric...
 
 
... l''arquivolta central es recolza en dues columnes amb el fust esculpit ...
... per sobre dels capitells trobem una imposta treballada, amb creus esculpides amb el de la dreta...
... i en el de l'esquerra amb adorns vegetals...
... ambdós capitells estan decorats amb motius vegetals...
 
 
 
 
... la porta conserva una ferralla típica en el romànic...
 
 
... l'església de planta quasi quadrada amb una capçalera triabsidal mancada de nau...
... dins del gruix del mur hi ha dues petites absidioles, una a cada banda de l'àbsis central...
 
 
... l'espai quadrangular és cobert amb una cúpula sobre petxines...
... exteriorment aquest espai quadrangular està cobert amb una teulada de teules, en quin centre sembla que hi devia haver una creu...
... la cripta, sota l'àbsis central, té tres naus i dotze parells de columnes amb capitells esculpits...
 
 
... també s'observa un campanar d'espadanya, situat a ponent, damunt de la portalada de l'església...
... té dos ulls, però en l'actualitat, sols hi ha una campana...
 
 
... a ponent  es troba la rectoria...
... per accedir-hi has de passar per sota de dues voltes...
 
 
... la rectoria té al darrera dos petit patís, des dels que es pot accedir al seu interior...
... el de la dreta hi té dues petites portes, de les que una està tapiada...
 
 
... a l'accés que hi ha en el pati de l'esquerra s'hi ha posat una porta nova...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR  
     PÀGINA PRINCIPAL