ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LA ROQUETA
 
... aquesta església està situada en el termini de Sant Martí de Tous, vila i municipi de la comarca de l’Anoia, Barcelona...
... més concretament es troba dins dels terrenys del castell de la Roqueta, actualment un edifici ruïnós, que es va edificar aturonat dalt d'un puig rocallós, que està situat entre l'actual església de Santa Maria de la Roqueta i el collet de Savinosa, a la banda sud-oest del terme, enfront de la serra de Queralt. ...
 
 
... inicialment no era la parròquia del lloc, per què desenvolupava aquestes tasques la capella que existia en el castell...
... més endavant a finals del segle XII, els Cervelló, propietaris del castell, la van fer edificar, fora del castell, com a parròquia dels seus vassalls...
... però amb els anys, al quedar-se deshabitada la zona, va esdevenir sufragània de la parròquia de Fiol...
 
 
... les primeres notícies del terme de la Roqueta apareix documentat l'any 960, quan el comte Borrell va donar el castell a Isarn, fill de Sal·la de Conflent. L'església de Santa Maria no apareix en cap document fins l'any 1079, quan ho fa en el testament d'una dona anomenada Ermessenda.  En 1229 va ser donada per Guerau de Cervelló al monestir de Santes Creus.
 
 
... l'església és un edifici de finals del romànic, que com podeu comprovar en les fotografies que us annexo, és d’una sola nau quasi quadrangular,
 
 
... aquesta nau és culminada a llevant per un absis que  interiorment és circular i que exteriorment es presenta en forma poligonal de nou cares...
... quin absis és gairebé impossible de fotografiar per la quantitat de plantes, primordialment arbusts que hi ha que impedeixen accedir-hi...
 
 
 ... l'absis està ornat amb mènsules llises...
... exteriorment, aquest absis es presenta poligonal...
 
 
... té tres grans finestres de doble esqueixada, que són les úniques obertures que donen llum a l'interior, si bé la que està situada al nord està tapiada...
 
 
... interiorment l'absis és circular..
... un arc, lleugerament apuntat, estableix la unió entre el presbiteri i la nau...
... aquest es recolza en parelles de columnes amb els capitells llisos.
 
 
... el temple, inicialment, era molt més llarg, com ho demostra el fragment de mur que podem veure en l'angle nord-oest.
 
 
... al costat, a la dreta, hi ha cementiri abandonat...
... les esteles funeràries d'aquest cementiri adjacent es van treure i es conserven i es poden veure a l’església parroquial de Sant Martí de Tous...
 
 
...  a la façana sud hi ha una porta d’època més moderna, feta amb elements reaprofitats, com per exemple dues llindes monolítiques o fragments de motllures...
 
 
... un altre fet que confirma que el temple inicialment projectat havia de ser molt més gran que el que ha arribat fins als nostres dies. és l'existència d'una absidiola en el mur nord...
 
 
 ... probablement existia una absidiola simètrica en el mur sud, si bé aquesta no s'ha conservat...
... s'observa que es va tapar l'espai amb carreus aprofitats...
 
 
 
  ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR  
  PÀGINA PRINCIPAL