CAPELLA DE SANTA MARIA DELS HORTS
 
... la capella de Santa Maria dels Horts és l’única que queda de totes aquelles ermites que es van construir en l’edat mitjana als voltants del municipi de Vilafranca del Penedés: la de Santa Maria Magdalena, la de Sant Salvador de la Calçada, la de Sant Jaume de Castellmós i la de Santa Digna...
 
 
... com podeu observar en les fotografies que hi vaig fer i que us annexo, és d'una sola nau, amb coberta a dues vessants...
... en a mi, el primer que em va cridar l'atenció va ser el campanar d’espadanya de dues obertures, mig enderrocades...
 
 
... a la capçalera, a llevant, hi ha un absis semicircular i a migdia una absidiola afegida a la façana...
... en el centre de l'absis hi ha una petita finestra d’arc de mig punt i amb esqueixada
 
 
... tal com ja he dit, té una absidiola a migdia amb coberta de quart d’esfera amb el carener perpendicular a la façana principal...
... en aquesta absidiola també hi ha una finestra, aquesta més gran que la de l'absis  i també d’arc de mig punt i amb esqueixada.
 
 
... a la façana de ponent s'hi troba la porta d'accés i damunt d'ella s'observa l'existència d'un petit rossetó...
... davant s'hi troba les restes d'una petita sínia...
 
 
... el portal és adovellat de mig punt i amb motllura...
... segons sembla, aquest portal va ser restaurat en el segle XVIII...
 
 
... ho dedueixo perquè a les dovelles centrals es pot veure una inscripció que posa: " T · R · A Y 1764", tal com podeu comprovar en la següent fotografia que els hi vaig fer...
 
 
... vinculada a la nissaga dels Melió, l'origen de la seva fundació s'ha de buscar en el segle X...
... va ser construída abans del segle X per Guillem de Melió...
... va ser una capella sufragaria de la d’Olèrdola...
... d’aquest lloc se’n deia la quadra de Santa Maria dels Horts, quadra de Melió, quadra de Celom o Horta de Santa Maria...
... Jaume de Melió (1257) i Jordà de Melió (1273) van ser alguns dels senyors feudals existents en aquella contrada hereus del primer Guillem de Melió...
... un altre Guillem de Melió l’any 1327 va deixar 1.000 sous perquè s’hi fessin misses...
... durant  esl segle XIV i XV moltes van ser les donacions que es van fer a aquesta capella...
 
... el mas Rabassa, que forma part del terme d’Olèrdola, en va ser el propietari durant quasi tota l’època medieval...
... en el 1408 Jaume Rabassa decideix ser enterrat al cementiri d'aquesta capella de Santa Maria dels Horts...
... els Rabassa eren els senyors feudals de tot l’entorn...
... de tal manera que moltes vinyes i camps que conreaven molts vilafranquins en aquest indret pagaven rendes als Rabassa....
 
 
... aquesta capella era coneguda en altres indrets del Penedès...
... així per exemple l’any 1331 Guillem Jané rector de l’església de Ribes va donar 12 diners a Santa Maria dels Horts....
... des d’aquest lloc sortien diferents camins: el que anava a Sant Pere Molanta, al castell de Font Tallada, al Sepulcre, a Puigroig i a Magrinyà...
... aquesta capella és una de les oblidades del nostre romànic proper...
... Mossen Manuel Trens creia que per sota de la capa de guix i calç podria haver-hi pintures, però ningú mai ha fet cap intervenció en aquest sentit.
 
 
   ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL