CONTRAST

 
... dir que Contrast és un petit nucli de població situat al sud-oest del terme d'Argençola a la comarca de l'Anoia, que està situat al marge esquerre de la Riera de Clariana...
... hi vaig anar perquè volia visitar dues coses...
... per una banda, la Torre medieval rodona, que allà s'hi troba ben conservada, que es va declarar com a Bé Cultural d'Interès Nacional ...
... i per altra banda la Capella romànica de Sant Maur, que està a tocar amb la torre de Contrast...
 
 
... quan arribes a Contrast el primer que veus és la torre cilíndrica, que s'aixeca esvelta i enganxada a la masia de Cal Cortés...
... apareix documentada per primera vegada l'any 1.240, tot i que es creu que el seu origen és més remot...
 
 
... es tracta de una torre de defensa que té una alçada d'uns 20 metres , i es creu que originàriament feia un parell de metres més , que probablement corresponien al terrat i que van ser rebaixats en fer les restauracions , ja que actualment és un dipòsit d'aigua ....
 
 
... consta de tres nivells , on trobem els baixos i dos pisos separats per voltes cupulars de pedra...
... e
l diàmetre extern a la base circular és d'uns 6,40 metres , mentre que el diàmetre intern no supera els 2,40 metres , de manera que podem veure que el gruix del mur a la base és de 2 metres...
... el
gruix del mur , com ja és habitual en aquesta classe de construccions , va disminuint a mesura que la torre va agafant alçada..
... en el mur s'observen nombrosos espiells que permeten entrar la llum a l'interior
 
 
... la porta es va obrir al nivell del primer pis, com s'acostumava a fer en les torres de defensa, i és d'estructura molt simple, coronada per un arc de mig punt adovellat...
... a
l segon pis hi ha un ampli finestral que va ser obert posteriorment...
... l
'estat de conservació actual de la torre és excel·lent gràcies a la restauració duta a terme a l’any 1983 pel seu propietari , Joan Cortès...
 
 
... pel que fa a la capella de Sant Maur o Maure dir que es troba al costat de la torre, a l'altra banda de la carretera d'entrada...
... és petita, romànica, encara que molt modificada per reformes posteriors...
... segons em van explicar, doncs no hi vaig poder entrar s va restaurar principalment en el seu interior si be conserva els murs, la volta, l’arc triomfal i l’absis de pedra treballada...
... també m'han explicat que conserva la imatge gòtica de “Sant Maur”, del segle XV, que va ser mutilada l'any 1936...
 
 
... la porta d'entrada és nova...
... la van canviar de lloc, doncs l'antiga estava situada en el mur sud de l'edificació, mentre que aquesta l'han feta a la part de ponent, com era costum en la majoria de capelles romàniques de l'època...
 
 
...  des del exterior s'observa l'antiga porta principal tapiada...
... així com un parell de contraforts, un situat ben be al mig del mur i l'altre just per davant d'on comença l'absis...
 
 

... aquesta capella està tan modificada que es pot dir que només conserva de l’estil primitiu l’absis, i encara en part sobrealçat...

... en el centre de l'absis hi ha una finestra...

 
 
... damunt de l'actual porta d'entrada hi ha un campanar d'espadanya, rematat amb una simple creu...
... té una sola campana que duu inscrit el nom de Sant Maure i el de la família que la va donar, que no el vaig poder llegir sencer però que comença per "Bal..."...
 
 

... aquesta edificació en els seus origens s'opina que pot ser  contemporània a la torre medieval del Contrast del segle .XII...

... si be ja apareix documentada en el segle XV, exactament en el any 1.443, en que s'explica que depenia d’Argençola, sense arribar a la categoria de sufragània...

... es veu que era la capella del castell d’aquest nucli qualificat de "senyorial"....

 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL