ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR
DE VILANOVA D'ESPOIA
 
... per visitar aquesta església heu d'arribar-vos fins a Vilanova d’Espoia, que és una  entitat de població de La Torre de Claramunt, municipi de la comarca de l’Anoia...
... d'entrada dir que la primera referència documentada d'aquesta església data del 1.199, en que consta que es lleguen en un testament unes tovalles per l'altar...
... es tracta d'una edificació d'una sola nau, feta amb pedra calcaria...
 
 
 
...aquesta nau, tal com es pot veure en les fotografies que us annexo, està acabada a l'est per un absis semicircular...
 
 
 
 ... en aquest absis hi ha una finestra centrada, de doble esqueixada d'arc de mig punt adovellat...   
 
 
 
...  l'absis va ser fortificat amb finalitats militars en el segle XVII en la seva part superior, on es poden observar una fila d'espitlleres...
 
 
 
... la porta d'accés està situada al sud, a l'esquerra de la sagristia...
... està formada per dos arcs de mig punt...
... està elevada respecte al carrer, per la qual cosa disposa d'una escala d'accés...
 
 
 
... en el mur de ponent hi ha un campanar de paret de dues campanes...
... aquest campanar actual és el tercer que ha tingut aquesta església...
... doncs  aquest campanar de paret actual en va substituir un de quadrat, que a la vegada havia substituït el campanar original d'espadanya...
 
 
 
... en aquesta part de ponent hi ha adossada  una casa veïnal...
 
 
 
... l'edifici ha estat objecte de diverses reformes al llarg dels segles...
... d'entre elles destaca el sobrealçament de tot l'edifici sense afectació de l'estructura interna anterior, d'aquesta manera es conserva la coberta de lloses de pedra original sota la teulada de teula aràbiga actual...
... es va construir per a protegir la volta del fred, de la calor i de les humitats...
 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR  
     PÀGINA PRINCIPAL