CASTELL DE MALAGASTRE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
... us annexo unes poques fotografies que vaig fer a les restes arqueològiques que em vaig trobar al cim del puig d'Altona, quan vaig anar a visitar-les el passat dimecres...
... s'hi vas a visitar-les, observaràs que es posa de manifest l'existència de dues grans fases d’ocupació del turó...
... la primera correspondria a un poblat ibèric, que cobriria un període centrat entre el segle III abans de Crist, que oscil·laria entre finals del segle IV abans de Crist i la primera meitat del segle II abans de Crist, i que s’estendria pel cim del turó i per la seva vessant nord...
... del poblat, s’ha pogut documentar, de moment, una gran muralla feta amb carreus de dimensions considerables, i que presenta una amplada d’uns 4 m i una alçada d’uns 2 metres...
... sens dubte, aquestes dimensions, així com el fet que es trobi tan ben conservada ens situen davant d’una de les muralles més espectaculars i interessants del període ibèric a Catalunya....
 
 
... la segona fase d’ocupació es situaria en època medieval, a partir dels segle X i XI, i aniria estretament vinculada al procés de reconquesta feudal...
 
 
... la posició estratègica del turó, controlant un ampli territori i aixecat damunt d'un congost del riu Segre, segur que van ser les causes de que es pensés construir-hi una nova fortificació...
 
 
... l’estudi dels documents dels segles XI, XII i XIII ha permès constatar com les restes conservades d’aquesta nova edificació corresponen al castell de Malagastre, conquerit als musulmans pel comte de Barcelona, Ramon Borrell, l’any 1018...
 ... la identificació d’Antona amb Malagastre s’ha establert gràcies a una acta de donació, redactada l’any 1048, en la qual els comtes d’Urgell, Ermengol i Constança, donen a Arnau Mir de Tost el castell de Malagastre.
 
 
... el castell és un edifici de planta rectangular, d’uns 32 metres de llargada per uns, com a mínim, entre 8 i 10 metres d’amplada, orientat en direcció nord – sud, i format per dues cambres rectangulars als extrems...
 
 
... exteriorment, la façana situada a l'est se'ns presenta amb una torre i un important talús, fet posteriorment a mode de reforç...
... les diferents superposicions de murs, els diferents tipus de morter amb que estan construïts, han posat en evidència que el castell es fruit de diferents reformes que, presumiblement, cal atribuir a diferents fases d’ocupació... 
... a la fotografia que us annexo podeu observar les restes d'una torre que vigilava l'entrada al castell ...
 
 
... l’accés al castell es produiria per la part posterior del recinte, obligant al visitant a donar una volta considerable per poder entrar a l’interior...
... l’entrada donava a un passadís que distribuïa tot un seguit d’estances...
 
 
... a l’ala dreta, única zona excavada fins al moment, s’han identificat quatre estances...
... en una d’aquestes es conserven, encara, els arrencaments de dos arcs que pressuposen que ens trobaríem davant d’un edifici de dues plantes...
... en una altra, s’han pogut documentar les restes de quatre dipòsits d’emmagatzematge, dos d’ells amb un desguàs que permet intuir que ens trobaríem davant d’un dipòsit per guardar algun líquid (aigua, vi, oli...).
 
 
... a l'esquerra es poden veure un parell d'utensilis de pedra que servien per contenir aigua ...
 
 
... sota el castell, s'hi troba una altra espectacular muralla, que ressegueix tota la vessant est del turó, formant una terrassa artificial, a la qual semblen adossar-se diferents estructures, formant part d’un gran complex defensiu...
... aquesta muralla conserva, com a mínim, uns 2 metres d’alçada...
... i en ella, de moment, s’han pogut identificar cinc torres de planta quadrada...
... en la següent fotografia us mostro les restes d'una estructura situada en aquesta terrassa artificial...
 
 
ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR
PÀGINA PRINCIPAL