TERMES ROMANES
 DE
SANT BOI DE LLOBREGAT

 

 
... avui us vull comentar la visita que vaig fer a les restes d'unes termes romanes que hi ha a Sant Boi de Llobregat...
... cal, abans de tot, fer una petita introducció que crec que us ajudarà a situar-vos...
... les termes romanes eren un conjunt de cambres de bany dotades d'un sofisticat sistema de calefacció...
... hi havia dos tipus de termes, les públiques i les privades...
... a les públiques hi podia entrar tothom, ja que la cultura romana entenia el bany com una activitat social, de caràcter lúdic i terapèutic...
... en aquest sentit, hi tenien lloc, a banda del bany, activitats tant variades com l'esport, tractaments d'estètica, el joc o els negocis...
 
 
... les termes privades però, formaven part de l'àmbit domèstic i eren destinades al bany familiar...
... aquest és el cas de les termes de Sant Boi de Llobregat, bastides a finals del segon segle després de Crist, les quals formaven part de les estàncies que hi havia dins d'una casa de la vila romana ...
 
 
... aquestes termes romanes es varen utilitzar fins ben entrada l'època visigòtica...
 
 
... tenint present el caire familiar d'aquestes termes de dimensions petites, s'hi poden observar les parts que fonamentalment estaven presents en totes les termes ...
... en primer lloc s'hi poden veure les restes del que s'anomenava " Apodytherium"...
... era aquesta una sala on la gent es desprenia de la roba i es calçava adequadament per iniciar els banys...
... podeu apreciar aquesta zona a la part baixa de la següent fotografia ...
 
 
... després pots contemplar les restes del que havia estat el "Frigaderium" ...
... era aquesta una cambra freda, a temperatura ambient...
... les persones utilitzaven aquesta sala al final de la sessió de bany, a fi i efecte de tancar els porus de la pell amb aigua freda...
 
 
... en aquesta sala hi havia com a complement  una piscina d'aigua freda anomenada "natacio"...
 
 
... també hi havia el "Tepidarium"...
... aquesta sala era l'habitació termal, dotada d'una banyera d'aigua tèbia, preparada per a què el cos s'aclimatés a la calor...
... en aquest espai es feien massatges amb olis perfumats...
... la temperatura oscil·lava entre els 25 i els 30 graus, amb una humitat baixa...
 
 
... hi havia una altra estància, anomenada "Sudatorium"...
... era aquest un ambient especialment dissenyat per fer transpirar la pell...
... la temperatura d'aquesta sala era d'entre 55 i 70 graus...
... el vapor s'aconseguia fent córrer l'aigua pels murs i el paviment calents...
 
 
... hi havia la sala "Caldarium" destinada als banys calents, en la que tenia lloc la neteja del cos pròpiament dita...
... la temperatura era d'aproximadament d'uns 50 graus...
... la banyera estava situada a l'absi sud, mentre que al nord hi havia una pica d'aigua freda per refrescar-se...
 
 
... si observes amb atenció les restes s'hi pot observar l"Hypocaust"...
... que era un sistema de calefacció subterrània que permetia la circulació de l'escalfor provinent de forns exteriors...
... el sistema de pilars de maons que sustentaven els paviments de les cambres temperades és, en l'actualitat, completament visible...
... aquests pilars formen una cambra, entre els paviments de les sales i el sòl de l'hypocaust, a través de la qual s'escampava l'aire calent...
 
 
ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR
PÀGINA PRINCIPAL