SANT SEBASTIÀ DE LES BRUCARDES
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... a pesar de que feia un temps molt variable, amb la presència alternada de sol i de pluja,  vaig voler anar a visitar la petita església romànica de Sant Sebastià de les Brucardes, que no coneixia i que em feia il.lusió donar-li una ullada ...
... hi vaig fer unes poques fotografies que us poso avui en aquí, per tal de que en pugueu gaudir aquells de vosaltres, que no han tingut l'oportunitat de veure-la, acompanyant-les d'informació que complementarà una visita virtual a aquest lloc  ...
 
 
... Sant Sebastià de les Brucardes és una capella situada a les Brucardes en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages i a l'entorn del mas que dona nom a la zona.
... el topònim "Brucart" apareix esmentat per primera vegada en un testament de Llopard, mort l’any 1038, el qual estava casat amb Guinedell i tenien dos fills: Brocard i Arbert...
... l’any 1086, Ermengarda, vídua d’un fill d’en Brocard, dóna al monestir de Sant Benet de Bages una sèrie de béns, entre els quals, s’esmenta un mas anomenat Bages, que per les afrontacions de terres es podria tractar del mas Brucardes...
... la grafia del mas apareix citada en el segle XVIII, dins la documentació notarial, com a Brocardas...
 
 
... aquesta petita capella està emplaçada just al davant del mas de les Brucardes, aquest últim dóna nom a tota la urbanització...
... es tracta d’una església de reduïdes dimensions, de nau única i absis semicircular...
 
 
... el portal d’entrada, emplaçat a la façana principal, és un simple arc adovellat semicircular...
 
 
... damunt de la porta d'entrada s’hi alça un campanaret d’espadanya....
 
 
.. per un llibre conservat al mas de les Brucardes se sap que a mitjans del segle XVIII s’hi feren obres importants a l’església: “Die 18, de gener de, 1754, lo Pe. Fr. Manuel Garcia, Prior del monastir de St Benet de Bages, ab compañía del Pe. Fr. Manuel Palomo, beneiren esta capella de St. Sebastia de mas Brocardes, per haverse renovada tota de nou i haventlos donat llicencia lo sr. Abbad de dit monastir, el Pe. Mestre Fr. Mauro Duró esent jo amo de dit mas i Valenti Brocart”...
... sembla que aquesta remodelació afectaria la orientació anterior de l’església, canviant-se l’absis al costat oposat i obrint el portal d’entrada de cara al mas...
 
 
... durant l’inici de la Guerra Civil, l’església va ser cremada juntament amb la imatge de fusta que s’hi conservava de Sant Sebastià...
... d’ençà dels fets revolucionaris, l’església va romandre abandonada fins a començaments dels anys vuitanta, en què es va restaurar acuradament...
... així, el dia 12 de juny del 1982, mossèn Joan Freixanet, rector de la parròquia de Sant Fruitós de Bages, beneïa la capella de Sant Sebastià, després d’haver-se refet tota nova, amb autorització del bisbe de Vic, Ramon Masnou; aleshores eren amos del mas Martí Iglesias i Sabina Brucart...
 
 

 

         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL