ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE SALA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... l'església romànica de Santa Maria de Sala es troba en el terme de Jorba - Sant Genís ...
... començaré ressenyant que en el testament fet l’any 1185 pel senyor de Jorba, Guerau, i la seva esposa, Saurina, deia que s’havia construït una capella davant d’una sala seva...
... una sala en l’època medieval era una casa d’una sola habitació, fins i tot una petita residència senyorial...
... avui, la casa propera que hi ha just on està situada l'església, encara conserva el renom de can Cansalada, que no és res més que “can Sala da Jorba”...
... li deixaven un camp, diverses terres i rendes diverses...
... també, com feia poc que l’havien construïda, la proveïen de vestits, llibres i objectes litúrgics de culte, un calze, una creu d’argent, dos canelobres daurats, vestimenta del sacerdot i guarniments de l’altar...
... a més, van ordenar que un capellà cantés missa cada dia per les seves ànimes i que de dia i nit cremés una llàntia davant de l’altar de la capella...
 
 
... aquesta església, tal com ja hem dit, apareix documentada des de l’any 1185...
... torna a aparèixer documentalment de nou en el 1313, en un testament de Pere Sala...
... en el segle XIV, posseïa un custodi o ermità, que habitava en una casa annexa i que era elegit pel Batlle i els regidors de Jorba...
 ... aquesta situació va perdurar fins l’any 1823.
 
 
... al llarg del temps, l’església va rebre diverses donacions per tal de mantenir-la en bon estat de conservació...
... així trobem aportacions dels feligresos els anys 1415, 1609, 1612, 1704, 1715, 1744 i 1802...
 
 
... és un edifici d’una única nau rectangular amb absis semicircular a llevant, i coberta amb volta lleugerament apuntada, d’un període possiblement posterior al de la seva construcció inicial...
... a la part de ponent hi ha adossada a l'església la casa de l'ermità, del segle XVIII...
 
 
... els murs són fets amb carreus mitjans, ben escairats, i despullats d'elements ornamentals...
... la nau sols té dues finestres ...
... en el mur sud s'obre una finestra de mig punt i de doble esqueixada...
... a l'absis també hi podem trobar una finestra, però que correspon a una reforma posterior ...
 
 
... l’element més significatiu és la magnífica porta de mig punt que s’obre a migdia, amb una decoració excepcional...
... dissortadament han desaparegut les columnes i els capitells que l'emmarcaven...
 
 
... conserva un relleu a l’arquivolta exterior a partir d’una ziga-zaga contraposada a l’angle, molt profunda, que provoca contrastos de llum i color...
... la segona arquivolta està decorada amb tres semicercles sobreposats i palmeta intercalada, amb un relleu més simple...
... la tercera arquivolta presenta una ziga-zaga de relleu profund...
... finalment, la quarta arquivolta és una motllura arrodonida, amb l' intradós decorat amb temàtica floral...
 
 
... les impostes sobre les quals descansen les arquivoltes estan decorades amb motius geomètrics, tipus ziga-zaga....
 
 
... el campanar, alçat a la façana de ponent, és una espadanya de dos pisos i tres ulls...
 
 
... adossada a l'església hi ha la casa de l'ermità, del segle XVIII...
... damunt d'una porta que dona accés a aquesta casa, molt enderrocada, amb signes clars de ruïna, hi ha una gran pedra en la que escrit en llengua castellana es pot llegir :  AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA ...
... en el centre d'aquesta inscripció hi ha el símbol de la Mare de Déu amb la data 1704 ...
 
 

 

         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL