ESGLÉSIA DE LA NATIVITAT DE DURRO
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... l'església de la Nativitat de la Mare de Déu de Durro està situada al costat de migdia del poble de Durro, que es troba enlairat a 1.386 metres d'altitud, damunt la riba dreta del riuet de Durro, que desguassa per l'esquerra a la Noguera de Tor...
 
 
... pel conveni de 1140, la parròquia de Durro es va desvincular del bisbat de Roda i es va integrar, com la resta de la vall de Boí, al bisbat d'Urgell, on gaudia d'un règim específic d'autogovern basat en el sistema de les co-rectories...
... aquesta organització es comprova per primera vegada en la visita papal de l'any 1373, en que entre els sacerdots de la vall s'esmenta el vicari de Durro, anomenat Pere Amigó, que era el co-rector de l'església que, aquell any, tenia al seu càrrec la cura d'ànimes de la parròquia...
 
 
... aquesta església és un edifici de notables proporcions, compost per una única nau, llarga i estreta, que havia estat capçada, vers llevant, per un absis semicircular, avui desarticulat i substituït per un cos d'edifici de pla trapezial que fa les funcions de sagristia...
 
 
... la monumentalitat de l’església de la Nativitat dóna testimoni de la importància del poble de Durro a l’Edat Mitjana...
 
 
... la nau es coberta amb una volta de canó de mig punt, de perfil lleugerament apuntat, dividida en quatre trams per arcs torals, que recolzen sobre uns ressaltats encastats els murs perimetrals...
 
 
... a l'angle nord-est es troba un campanar de torre, modificat posteriorment, que no segueix la proporció esvelta dels campanars de la vall...
 
 
...  l'estructura de l'església es complica amb la incorporació d'un porxo, construït més tard, sostingut amb arcades, que s'estén al llarg del mur meridional...
... tot el conjunt, llevat del campanar que té una coberta apiramidada, és abrigat amb una teulada de doble pendent, recoberta amb llicorelles que abraça també el porxo...
 
 
... la porta s'obre al mur sud, dins el porxo i és feta amb un arc de mig punt, ressaltat per dures arquivoltes que arrenquen de sengles columnes laterals...
... al mur nord, prop de l'angle nord-est, hi ha una altre porta, lliça, sense decoració ...
 
 
... el campanar, que tal com ja he comentat està situat a l'inici del mur nord, prop de la capçalera, té forma de una torre de planta quadrada, originada a partir d'una socolada lliça, sobre la qual es sobreposen cinc pisos, tot i que el darrer, que acaba amb una coberta piramidal de pissarra, ha estat escapçada per la meitat...
 
 
... la separació entre els pisos, seguint els esquemes decoratius de les esglésies de la vall de Boí, és determinada per arcuacions cegues col.locades sota frisos de dents de serra...
... dissortadament aquest campanar va sofrir, a més de l'escapçament, un seguit de transformacions que van comportar l'aparedament del finestrals del primer pis i del segon, avui oberts, després de la restauració de què ha estat objecte, i la substitució dels finestrals romànics geminats per uns altres d'ogivals al tercer pis i al quart...
 
 
... la nuesa dels paraments de la nau, accentuada per la uniformitat de l'aparell, només és trencada per uns ressalts angulars i per una cornisa estesa al llarg dels murs laterals, parcialment decorada amb un escacat, que és sostinguda per arcuacions cegues sobre mènsules...
... l'aparell, fet amb carreuons de mides mitjanes molt ben treballats, segueix l'habitual disposició de filades horitzontals en aquest cas perfectament ordenades...
 
 

 

 

         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL