ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE BARRUERA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... l'església de Sant Feliu de Barruera és actualment el temple parroquial ...
... està situat fora del nucli antic del poble de Barruera, que és troba al marge dret de la Noguera de Tor, poc després de rebre el torrent de Barruera...
 
 
... l'església de Sant Feliu de Barruera es un edifici profundament transformat...
... la concepció inicial del qual fou alterada des d'època de l'alt-medieval i no es pot assegurar si es va arribar a construir totalment...
... en l'actualitat, després de la important restauració efectuada els anys setanta, el temple és un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó, és sobrealçada i forma un sostre mort per sobre de la volta...
 
 
... l'edifici està encapçalat a llevant per dos absis ...
... l'absis central conserva tres finestres de doble esqueixada...
... l'absis central és decorat amb un fris d'arcuacions sota el ràfec, distribuïdes en sèries de dues entre lesenes, formant set plafons, en els quals se situen, alternament, les finestres...
 
 
...  l'absis central, a diferència de l'absis sud i tal com podeu comprovar en la següent fotografia,, està construït amb carreuó irregular i reble, embegut en morter de cala, formant filades irregulars i desiguals, amb peces més ben treballades en la formació de les lesenes i les arcuacions, que tot i la seva acurada execució presenten notables deformacions en el seu traçat...
 
 
... l'absis sud té dues finestres d'una sola esqueixada, una de centrada i l'altra al costat sud del semicilindre absidal...
... l'absis sud, el braç del transsepte, la base del campanar i part de la façana oest són construïts amb un aparell molt acurat de carreuó ben escairat, que es disposa molt ordenadament en filades desiguals però molt regulars i uniformes...
 
 
... de fet, les façanes no tenen ornamentació, llevat de la porta d'entrada i de les façanes absidals...
... l'absis sud és llis...
... només té un senzilla motllura bisellada que forma el ràfec...
 
 
... la porta s'obre a la façana de ponent de la nau...
... és aixoplugada per un porxo, obert amb dos arcs de mig punt a les bandes sud i oest ...
 
 
... mentre que l'arc de mig punt que està situat al nord i que dóna al cementiri, està tapiat amb pedres...
 
... la porta és feta en arc de mig punt, ressaltat per dos nervis motllurats i extradossat per una motllura que forma un guardapols...
... els nervis arrenquen d'una base que es troba elevada amb rotació al paviment, fet que permet suposar que la porta era originalment més baixa i que fou traslladada des d'un altre emplaçament i col·locada en una posició elevada...
 
 
... a l'angle sud-oest de la nau hi ha adossat un campanar de torre, que no segueix l'estil propi dels de la vall, sinó que es una torre sense decoració, llevat de dues senzilles motllures que assenyalen els dos nivells d'obertures i una tercera motllura que assenyala el ràfec de la coberta...
... a cada façana del nivell superior hi ha una única finestra d'arc de mig punt i esqueixada recta...
 
 
... l'església de Sant Feliu va ser declarada Be d'Interès Cultural l´any 1991...
... aquesta església forma part també del conjunt romànic català de la del conjunt romànic de la vall de Boí, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 30 de novembre del 2000...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL