ESGLÉSIA DE SANTA MARIA ASSUMPCIÓ DE CÓLL
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... aquesta és l'església parroquial de Santa Maria de Cóll,  avui en dia advocada a l'Assumpció...
... aquesta petita església està situada just a l'entrada del poble de Cóll, dins el municipi de la Vall de Boí, al límit meridional d'aquesta vall i terme...
... pertanyia a l'antic terme de Barruera...

... actualment, forma part del cementiri...

... no és segur que pertanyés a un antic monestir benedictí, però sí que se sap que va estar relacionada amb Santa Maria d'Alaó...

... és un temple romànic del segle XII construït amb carreus ben treballats...

... va ser consagrada l'any 1110...

 
 
... Santa Maria de Cóll és una església romànica de nau única, capçada a llevant per un absis semicircular...
 
 
... l'absis és cobert amb volta de quart d'esfera...
... és el típic absis romànic de tambor, amb decoració llombarda (arcuacions cegues), però sense lesenes, cosa que indica que es tracta d'una obra d'un romànic ja molt avançat...
... aquest detall, juntament amb l'aparell de carreus grossos i regulars utilitzat en la construcció del temple, fa que es pugui datar aquesta església en el segle XII...
 
 
... en els murs no hi ha cap element decoratiu fins arribar gairebé al ràfec de la teulada: allí es troba un fris d'arquets cecs d'herència llombarda, cadascun d'ells amb mènsula, que suporta una cornisa de la qual arrenca la teulada...
... en general, les mènsules són llises, però n'hi ha tres d' esculpides...
... una amb un cap humà, una altra amb el d'un bou o una vaca, i el tercer, situat a l'absis, no permet la identificació pel seu mal estat a causa de l'erosió...
 
 
... la façana occidental té una portada amb dues arquivoltes amb columnes, i un arc de mig punt tancat per un fris escacat en el semicercle exterior...
... la ferramenta de la porta de fusta de la portada és d'artesania medieval...
 
 
... les columnes tenen capitells, no massa ben conservats, treballats escultòricament. ...
... el primer de l'esquerra presenta ornamentació vegetal, fulles de geganta ...
 
 
... en el segon de l'esquerra es combina la figuració zoomorfa amb la humana...
... sembla que en aquest capitell es representa el final de la lluita de l'home contra els lleons, els lleons, situats a cada una de les cares i enfrontats pel cap, han dominat l'home que sembla ajagut a terra...
 
 
...  el tercer està decorat també amb figures zoomòrfiques i humanes ...
... com podeu comprovar en les fotografies l'estructura dels capitells és troncopiramidal, i a sobre de cada d'un d'ells recolza un cos prismàtic (dit impròpiament cimaci) també ornat per motius de tipus geomètric i vegetal...
... el motiu ornamental d'aquest capitell presenta una figura humana dempeus entre dos animals, possiblement lleons en actitud devoradora...
... l'home, que no resta impassible a l'atac de les feres, recolza les seves mans sobre el llom dels animals...
... els lleons estan atacant i el situat a l'esquerra del personatge és a punt d'engolir-li el cap...
... el de la seva dreta, li introdueix la llengua per l'orella.
 
 
... el quart capitell, de tipus vegetal, es troba, a l'igual que els altres mol malmés per l'erosió de la pedra...
... presenten en el cos principal una sèrie de palmes de tipus lanceolat...
 
 
... sobre la clau de l'arquivolta exterior es veu un crismó, considerat el més bell d'entre tots els de les esglésies de l'entorn...
... en els angles de la pedra es veuen dos coloms i dos capets humans, un d'ells tocant una banya de caça...
... i en el centre d'un cercle, que representa l' Infinitat de Deu, sense principi ni fi, a esquerra i dreta respectivament, les lletres alfa i omega, representant el principi i fi de les coses...
... tot això amb unes ornamentacions vegetals, que acompanyen una creu i una "X" de Xhristus ...
 
 
... més amunt, al mur, hi ha una obertura rodona emmarcada per una motllura plana, és un ull de bou que dona llum a l'interior de l'església ....
 
 
... de fet la il·luminació original es feia a través de dos ulls de bou enfrontats, un a cada extrem de l'edifici...
... un, com ja us he comentat és al mur de ponent, bastant per damunt de la porta d'accés al temple...
... l'altre, al de llevant, per damunt de la coberta de l'absis...
... en el mur de migdia, a més, hi ha una finestra coronada per dos arcs de mig punt, en gradació...
... tots dos tenen l'interior fet en un sol bloc de pedra...
 
 
... la torre del campanar, que a la planta baixa forma la capella sud de l'església, és de dos pisos, per damunt de l'església...
... està situada a la façana meridional, a prop de la capçalera, i està parcialment encavalcada damunt de la nau...
... és de construcció gòtica, amb finestrals apuntats en el primer pis i obertures per a les campanes en el superior, que és el que fa de campanar...
 
 
... al campanar s'hi accedeix per una escala i una porta que estan situades a l'exterior ...
 
 
ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR
PÀGINA PRINCIPAL