ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LA TOSSA
... l'església de Santa Maria de la Tossa es un edifici romànic que està situat dins del recinte del castell de Montbui a la Tossa, una muntanya del terme municipal de Santa Margarida de Montbui...
 
 
... la tradició ens diu que aquesta zona de l'Anoia va ser conquerida per Guifré el Pilós, i posseïda pels seus successors, tot i que inicialment va ser complicat repoblar la zona, degut a les poques fortificacions existents ...
... no és fins l'època del comte Sunyer ( 911-947 ) quan es comença a establir una població més o menys estable...
 
 
 
... inicialment el castell de Montbui, també conegut com castell de la Tossa, tenia sota el seu control els castells d'Ocelló i de Tous...
... les primeres notícies del castell daten de l'any 936, quan el prevere Guisenulf i Odelda van vendre a Brandoí una parcel·la en el comtat de Manresa, dins del terme de Montbui...
... no era fàcil trobar nobles disposats a defensar i fortificar la zona...
... per això el comte Borrell va infeudar el castell a la seu vigatana...
... durant el mandat del bisbe Fruià ( 972 - 993 ) es va començar la construcció d'un castell i una església...
 
 
... una forta sequera a la zona va fer que els repobladors tornessin cap a Tolosa de Llenguadoc, d'on procedien...
... aquest fet va provocar l'aturada de les obres, que no es van reprendre fins que Oliba va ser bisbe de Vic...
... l'obsessió per l'organització del territori d'aquest bisbe, va contribuir a l'acabament de les dues construccions...
 
 
 
... des de l'any 1139 es té notícia que els castlans de la fortalesa eren la família Montbui...
... a finals del segle XII els bisbe de Vic va infeudar el castell als vescomtes de Cardona...
... la puixança de la família Cardona va provocar algunes tibantors amb la mitra vigatana, doncs en diverses ocasions es van atribuir funcions o drets que no els corresponien com a castlans...
 
 
 
... cansat dels nombrosos problemes i conflictes que li representava un territori tant allunyat, el bisbe Berenguer de Guardia, va vendre al rei Jaume II aquest castell amb les seves possessions i altres castells de la zona, en l'any 1319...
... tres anys més tard el monarca es venia els castells de Montbui, Ocelló, Òdena i Espelt als vescomtes de Cardona...
... a partir d'aquest moment, els Cardona van tenir constants conflictes amb la vila reial d'Igualada, que pràcticament encerclaven.
 
 
 
... del castell només es conserva una construcció de planta rectangular però amb els angles arrodonits...
... a mesura que els murs augmenten en alçada, es modifica l'aparell constructiu, corresponent a carreus més ben treballs i disposats en fileres més regulars...
... això denota com a mínim dos moments constructius diferents: l'inferior d'època del bisbe Fruià ( segle X ) i el superior de l'època d'Oliba ( principis del XI )...
 
 
 
... respecte de l'església dir, com ja he comentat, de que és tracta d'un edifici que va ser construït en diverses etapes ( nau central, absis, capella ), que abasten des del primer període romànic del segle X, passant pel segle XI i fins al segle XVI...
 
 
... es tracta, per tant, d'un edifici romànic de transició...
... disposa d’un pla basilical de tres naus, acabades a llevant amb tres absis semicirculars...
 
 
 

... aquestes absis presenten una decoració exterior purament llombarda...

 
 
 

... mostren un fris de dobles arcuacions cegues entre lesenes en tots els compartiments, exceptuant l’espai central de l’absis principal, on la sèrie d’arcuacions és triple...

 
 
 

... l'edifici conserva elements de períodes posteriors...

... per exemple la porta d’accés, situada en el mur de migdia  refeta en el segle XVI, però amb elements originals,..

 
 
 

... també en aquest segle es va construir el campanar que està situat en el mur de ponent ...

 
 
 

... la coberta és de doble vessant, construïda amb lloses...

 
 
 
... per concloure dir que, en el petit cementiri que hi ha a la capçalera de l'església, hi vaig veure unes quantes esteles funeràries discoïdals força interessants ... 
 
 
 
 
ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR
PÀGINA PRINCIPAL