ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE PELAGALLS

 

 

 

 

 

 

 

 


... l'església romànica de Sant Esteve de Pelagalls està situada damunt d'un turó, en el nucli de la població de Pelagalls, en el municipi dels Plans de Sió , a la Segarra ...
 
 
... mentre estava gaudint de la visita, va aparèixer un veí del lloc que, molt amablement, es va oferir per fer-me de guia ...
... gràcies a ell, vaig poder gaudir de molts detalls que, de ben segur, no hagués estat possible apreciar en la meva ràpida visita ...
 
 
... aquesta parròquia es troba documentada l'any 1098 en l'acta de consagració de Santa Maria de Guissona, que va tenir lloc el 14 de novembre de 1180...
... va ser reconstruïda en el segle XII, sobre un temple més antic...
 
 
... l'any 1968, durant la restauració de l'església, al  descobrir la pedra de l'absis, es va trobar en un forat, que vaig fotografiar i que us annexo, un reliquiari de fusta policromat amb un pergamí de l'acta de consagració del 1180 pel bisbe d'Urgell Arnau de Peixens, juntament amb les relíquies de sant Ermengol, sant Llàtzer i d'altres sants...
... aquest relicari era de fusta amb forma esferoidal a manera d'una petita carbassa, policromada amb bandes horitzontals de color taronja i amb cercles grocs al centre...
... duia una tapa de casquet esfèric, sense pom ...
 
 

... l'església, en origen era d'una sola nau coberta amb volta de canó...

... però en el segle XVIII s'hi van fer reformes importants, la coberta es va substituir per una volta de canó amb llunetes ...

... i es va afegir el creuer esfèric, que li dóna planta de creu grega ...

... també es va construir el robust campanar romànic edificat sobre el costat septentrional de la façana... 

 
... com es pot apreciar en la fotografia anterior, la capçalera de l'església, orientada a llevant, presenta un absis semicircular, mes estreta que la nau, sense cap tipus d'ornamentació i amb una finestra de mig punt a la part central ....
 
 
... a ponent destaca la portada del segle XII, formada per tres arquivoltes que es recolzen sobre columnes amb capitells, i que en el centre hi ha un timpà llinda...
 
 
... els capitells estan decorats amb molts elements geomètrics barrejats amb motius vegetals...
 
 
 
 ... o amb motius d'animals...
 
 
 
... cares humanes ...
 
 
... la arquivolta exterior esta decorada amb motius fruitals, potser pomes ( per la temàtica d'Eva ) o cireres ( que es considerava la fruita del paradís )...
 
 
... com ja heu pogut apreciar en fotografies anteriors, en el centre del timpà hi ha la figura de Crist dempeus envoltada per una màndorla subjectada per dos personatges...
... tot el conjunt es força primitiu...
 
 
... el campanar romànic és un afegit que s'hi va posar en la restauració que es va fer en el segle XVIII ...
... pel meu gust exageradament gran i desproporcionat i em dona la sensació que l'edificació ha de patir per tenir-lo, pel seu excessiu  pes...
... és de planta quadrada, té un pis i una coberta a dues aigües...
... té una finestra en cadascuna de les seves cares ...
 
 
... dir que aquest temple va ser construït per pagesos, que sabien tallar la pedra en carreus molt ben treballats i acurats ...
... i que de tant en tant en aquests carreus es pot trobar la signatura del picapedrer ...
 
 
... en el petit cementiri que hi ha situat a la capçalera de l'església, a llevant, molt a prop de l'absis es conserven sis esteles discoïdals, que es poden datar en el segle XII i que encara avui, probablement, es troben en el seu lloc originari...
 
 
... en aquesta església i en el mur de la nau situat al sud, s'hi ha trobat el nombre més gran de rellotges de sol primitius de tot Europa, vint-i-vuit exactament...
 
 
... en realitat més que rellotges de sol, el que assenyalaven era l'horari de feines que tenia marcat cada persona, on tenia calculat el temps que tenia que utilitzar en fer cadascuna de les tasques que tenia assignades ....
 
 
... de l'antiguitat de l'existència d'aquests rellotges la següent fotografia n'és una prova ...
... com podeu veure en aquest no hi toca el sol ...
... i no hi toca,  perquè li fa ombra els posteriors afegits que s'hi van fer en aquesta església ...
 
 
ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR
PÀGINA PRINCIPAL