ESGLÉSIA DE SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...  l'església romànica de Sant Ramon es troba al Pla de Santa Maria ...
 
 
... l'església de Sant Ramón té planta de creu llatina , amb un absis semicircular situat en el costat oriental i un transsepte una mica excel·lent...
... sobre el creuer s' aixeca un campanar-cimborri octogonal de construcció posterior...
... des de l'exterior els murs s'intueixen gruixuts i estan realitzats amb blocs de pedra rectangulars de formes regulars , bé amatents i col·locades formant filades de similar altura...
 
 
... en uns quants blocs de pedra, s'observen una marques identificatives dels picapedrès ....
 
 
... la ventilació interior es garanteix mitjançant unes finestres senzilles d' arc de mig punt disposades als murs exteriors , així com en la capçalera i l'absis ...
 
 
... del conjunt de l'església de Sant Ramón, destaca la monumental portalada situada en el costat sud, als peus de la nau...
 
 
... es tracta d' una gran porta amb arc de mig punt esbocinada i format per un total de vuit arquivoltes en degradació, donant suport sobre sengles parells de columnes amatents en els laterals de l'entrada ...
... una llinda, llis i sense decoració, ocupa la mitja lluna formada pels arcs ...
... la seva elaboració és una mica grollera i no molt elaborada, i s' emmarca clarament en el corrent escultòric romànic que ja avança i s' acosta cap a l'estètica gòtica...
 
 
... cinc de les arquivoltes apareixen senzilles i modelades amb escòcies còncaves, mentre que la primera, la cinquena i la vuitena contenen algun treball escultòric ...
 
 
... les columnes situades a banda i banda de l'entrada es coronen mitjançant un fris a manera de capitell corregut, que recorre tot l'ample del brancal i una mica del frontal de la paret lateral ...
... gairebé la totalitat de la decoració es basa en recarregats ornaments vegetals , entrellaçats i dibuixos geomètrics...
 
 
... a banda i banda, el frontal del primer dels capitells exterior , apareix historiat...
... es tracta de dues figures clarament identificades, en el costat esquerre tenim a San Pere, claus en mà i beneint amb la destra, flanquejat per altres dos personatges sense identificar però que tenen nimbades els seus testes, pel que podrien ser altres dos apòstols...
 
 
... en el costat dret apareix la interessant figura de San Joan Bautista...
... que té d'interessant?...
... doncs perquè el lògic seria que aquest lloc l'ocupés San Pau, que acostuma acompanyar a San Pere al costat oposat de les entrades i és rar que aparegui Juan en aquest lloc...
... se li identifica per la creu i el bastó en forma de crossa, i destaquen els seus llargs i arrissats cabells i la seva posició mig girada entre perfil i frontal...
 
 
... l'' altre element destacat de Sant Ramón del Pla de Santa Maria és la rosassa situada en el mur occidental....
... en el que hi ha una rosassa imitant el proper model de rosassa de Santes Creus...
... és un treball digne i mereix una observació tranquil·la i detallada ...
 
 
... el dibuix perfila una arquejada radial bilobulada recolzada en columnes amb capitell on hauria d'aparèixer-nos la vidriera, però que actualment se'ns presenta tapiada...
...el floró central tanca amb una cinta ondada en la qual apareixen sanefes en zig-zag a una flor geomètrica traçada amb una cinta contínua que dibuixa un bell traçat ...
... i tot això emmarcat i rebaixat en una degradació de tres escòcies i un marc decorat amb un escacat...
 
 
... finalment dir que, des de l'exterior, es poden observar en tot el contorn de l'església tot un adornat en la seva cornisa amb permòdols de tota classe...
... 99 d'ells apareixen amb algun tipus de figura o dibuix , la resta queden llisos...
 
 
... dels primers podem destacar les figures de rostres humans , figures animals, animals fantàstics, decoracions vegetals , traçats geomètrics i motius heràldics...
... sens dubte, similars tots d'ells en factura i aspecte als existents en el monestir de Santes Creus, situat a poc quilòmetres d'aquesta  localitat...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL