...  un blau intens és la millor manera de descriure el color de les flors del Linum Narbonense...
... anat caminant cap el Monestir de Cellers vaig topar-me amb unes quantes, situades als costats del camí...
... aquesta planteta l'hem d'apreciar, doncs és útil per a la humanitat, ja que un cosí germà que li diuen Linum usitatissimum es l’ingredient utilitzat per fer la nostra roba...
... com ja us vaig comentar en aquest mateix apartat, fa uns dies, a les nostres terres creix de forma espontània i les pots trobar a les muntanyes properes, als
 llocs assolellats i eixuts...
     
   
PÀGINA 1.760
04  DE MAIG DE 2.014
 
   
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL