... la presència d'un parell de flamencs en les aigües del aiguamolls del Delta de Llobregat, t'assegura com a fotògraf una bona distracció...
... encara que siguin un parell de flamenc immadurs...
 
     
   
PÀGINA 1.732
03  D'ABRIL DE 2.014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL