... m'agrada d'una manera especial aquesta perspectiva que es pot contemplar a Barcelona, situada en un espai molt reduït, difícil de recollir-la fotogràficament, on hi ha tota una barreja de romànic i gòtic...  
     
   
PÀGINA 1.680
10  DE FEBRER DE 2.014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR