... aquest exemplar de txajà emplomallat estava mig endormiscat de tal manera que em va permetre posar-me molt a prop per poder-li fer aquesta fotografia...
   
   
PÀGINA 1.656
15  DE GENER DE 2.014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR