... dir-vos que he observat que aquest any, l'emigració normal de les cigonyes, que comença en la segona quinzena d'agost, degut al bon temps, s'ha allargat més de lo esperat...
... però en aquests moments, ja sols queden aquelles poques que, decididament, no pensen emigrar i decideixen fixar la seva residència a casa nostra, de les que un exemplar he aconseguit caçar amb la meva màquina de ventar retrats i que us poso en aquí...
   
   
PÀGINA 1.559
03 D'OCTUBRE DE 2.013
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL