.. en la meva visita a Logroño del dissabte passat, sols vaig poder anar a visitar amb una certa calma, condicionat sempre pel rellotge, el timpà d'un Crist Redemptor que hi ha situat a la portada de l'Església de Sant Bartomeu...
... us annexo la fotografia que hi vaig fer...
... com podeu observar representa una escena del judici final...
... en el centre apareix Crist Jutge ensenyant les ferides de les mans...
... al seus costats la Verge i Sant Joan intercedeixen pels pecadors...
... el grup es completa mb quatre àngels que porten els instruments de la passió...
... el dos que queden més sencers porten la corona i la creu, els dels extrems, més deteriorats,és de suposar que portarien la llança i la columna...
... a sota de la figura de Crist, hi apareixen els dotze apòstols...
... per concloure el meu comentari, dir que aquest relleu va ser desplaçat cap avall en el segle XVI, quan es va reformar el cor, seguint les instruccions del picapedrer Pedro de Acha, qui va incorporar a la part superior una petita finestra, amb la finalitat de que entrés la llum...
   
   
PÀGINA 1.543
15 DE SETEMBRE DE 2.013
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL