... no és gens usual trobar-se aquest pont de Besalú sense ningú que s'hi passegi...
... això sols ho podem aconseguir els jubilats, bellugant-nos dins d'uns horaris estranys pels demés...
   
   
PÀGINA 1.535
10 D'AGOST DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL