... moltes hores d'observació dels ocells m'han convençut de que tot sovint tenen la costum de fer els mateixos moviments, com per exemple tenen tendència a posar-se al mateix lloc ...
... per això, haig de dir que aquest martinet blanc que fa pocs dies se'm va posar al meu costat, ben a prop, als aiguamolls, tornés a fer-ho ...
... i és clar que tampoc vaig voler desaprofitar aquesta segona oportunitat per caçar-lo fotogràficament ...

     
PÀGINA 998
11  DE DESEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL