... en els aiguamolls del Delta del Llobregat encara es poden observar gran quantitat de limícoles ...
... per exemple encara he pogut fotografiar aquest exemplar de valona que, pel mig de l'aigua, es passejava cercant alimentar-se ....

     
PÀGINA 986
29  DE NOVEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL