... cada vegada van arribant als aiguamolls del Delta del Llobregat més exemplars de corbs marins grossos ...
... a vegades es formen grups molt nombrosos ...
... la coloració del seu rostre amb el color blau dels seus ulls em té seduït ...
     
PÀGINA 974
17  DE NOVEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL