... completament seduït per les panoràmiques que hom pot gaudir passejant per la Vall de Boí, la meva màquina de ventar retrats no va parar ni un moment ...
... aquest paisatge és una perspectiva des de Durro ...
 
     
PÀGINA 939
13  D'OCTUBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL