... pujant cap a l'ermita romànica de Sant Quirc, a Durro, hom pot gaudir de magnífiques vistes panoràmiques com aquesta que vaig recollir en aquesta fotografia, en la que es pot apreciar al fons el pic de Comalestorres de 2811 metres d'alçada ...
 
     
PÀGINA 936
10  D'OCTUBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL