... quan arribes al centre històric de Besalú, cercant les joies romàniques que en allà s'hi troben, la vista se'n va directament a les restes del que va ser un Monestir ...
... la visió primera que es té del Monestir és la immensa torre i el gran absis...
... la torre era una torre de custodia, que donava suport per mantenir la vigilància de la població...
... la capçalera, imponent, en veure-la dóna impressió de grandiositat i és com una fortalesa ...
... sembla un castell...
... vol influir en la psicologia de qui se la mira ...
... són els senyors de la mort i depenen del papat. ...
 
     
PÀGINA 930
04  D'OCTUBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL