... m'agraden especialment les balconades engalonades amb flors ...
 
     
PÀGINA 919
23  DE SETEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL