... sembla impossible, però em va girar el cos just en el moment de fer-li la fotografia ....
 
     
PÀGINA 915
19  DE SETEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL