... aquest exemplar de cuereta groga que he aconseguit fotografiar està a punt d'emprendre el viatge cap a la zona tropical africana...
... en aquí sols venen a passar l'estiu...
... a finals d'aquest mes o a l'octubre migrarà cercant més bones temperatures...
 
     
PÀGINA 908
12  DE SETEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL