... som una Nació ...
... avui celebrem la nostra Diada Nacional i el pati dels tarongers avui té una lluïssor especial i brilla més que mai ....
 
     
PÀGINA 907
11  DE SETEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL