... contemplant tanta bellesa en l'entorn on vivia va quedar petrificat ....
 
     
PÀGINA 895
30  D'AGOST DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL