... mai m'hagués pogut imaginar que un dia aconseguiria fotografiar a un exemplar de blauet des de tant a la bora...
... aquest se'm va parar en un filat, molt prop d'on estava amagat, esperant la seva aparició, en els aiguamolls del Delta del Llobregat...
   
   
PÀGINA 1.528
03 D'AGOST DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL