... normalment en els mateixos llocs, sempre trobes els mateixos exemplars de papallones...
... en alguns casos es tracta d'exemplars molt ben conservats, en altres molt malmesos per la duresa de l'entorn en que han de sobreviure...
   
   
PÀGINA 1.515
21 DE JULIOL DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL