... vaig fer aquesta fotografia perquè mentre suportava els 34 graus, vaig topar amb aquest llimoner i la boca se'n va fer aigua pensant en lo bé que m'aniria prendre un got d'una bona llimonada fresca...
   
   
PÀGINA 1.485
18 DE JUNY DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL