... una de les fotografies d'ocells de la que n'estic més satisfet és aquesta que vaig aconseguir fer a aquest exemplar de teixidor en els aiguamolls del Delta de Llobregat...
   
   
PÀGINA 1.481
14 DE JUNY DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL