... tant necessitada de sol estava aquesta sargantana que es va deixar fotografiar, mentre mig amagada m'estava observant...
   
PÀGINA 1.460
24  DE MAIG DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL