... fotografia que vaig fer ahir al matí...
... recull un detall del jardí de casa on es pot apreciar la gran floració que tenim aquest any de lliris blancs...
   
PÀGINA 1.456
20  DE MAIG DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL