... aquests dies, mentre passeges, notes a banda i banda del camí l'aromàtica companyia de les flors, que omplen de color el paisatge....
   
PÀGINA 1.447
11  DE MAIG DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL