... pràcticament ja no queda cap flor en els cirerers en la zona on vivim...
... sobtadament han aparegut en el seu lloc petites cireres que, dia a dia i a gran velocitat, van incrementant la seva mida...
   
PÀGINA 1.439
03  DE MAIG DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL