... crec que és inevitable que a inicis del mes de maig us posi en aquí la fotografia d'una rosa...
... el mes de maig és el mes de les flors...
... finalment dir-vos que la fotografia d'aquesta rosa la vaig fer a les Rambles de les Flors de Barcelona en la passada festa de Sant Jordi....
   
PÀGINA 1.438
02  DE MAIG DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL