... per aquests paratges ens belluguem a la cacera fotogràfica d'ocells...
... aquest any, hom gaudeix del verdor i de la coloració floral que es troba bellugant-se per aquestes zones de secà...
... i està clar, has de fer anar la màquina de ventar retrats intentant captar aquests aspectes...
     
   
PÀGINA 1.433
21 D'ABRIL DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL