... aquests darrers dies han fet ja acte de presència per l'entorn a on vivim exemplars de pit roig...
... és aquest un ocell no gaire espantadís, que et permet fer fotografies com aquesta que vaig aconseguir fer a aquest exemplar...
     
   
PÀGINA 1.423
09 D'ABTIL DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL