... aquesta cuereta blanca se'm va posar davant la meva màquina de ventar retrats demanant-me que li fes una fotografia....
     
   
PÀGINA 1.401
18 DE MARÇ DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL