... vaig fer anar la meva màquina de ventar retrats en les rues a les que vaig poder assistir ahir a la tarda ...
... el que no sabia és que hi desfilés la Ministra de Sanitat, la senyora Ana Mato ...
   
       
   
PÀGINA 1.364
9 DE FEBRER DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL