... l'ànec cullerot és un d'aquests ànecs que cauen be a tothom ...
... probablement la grandària del seu bec facilita el tema ...
   
   
PÀGINA 1.362
7 DE FEBRER DE 2.013
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL