... en Joan Campos ens recorda, de tant en tant, que el 2.013 és l'any de la serp ...
... aquest pensament em fa que us posi avui i en aquí l'única fotografia que he aconseguit fer a un exemplar d'aquests rèptils ...
... mig amagada en el canyissar era difícil veure-la, però el meu mestre Miquel Rocher que, quan camina, totes les bèsties surten a saludar-lo, me la va fer veure i d'aquesta manera vaig aconseguir retratar-la ...
   
PÀGINA 1.344
20 DE GENER DE 2.013
 
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL