... per lo petites que són i per la seva gran mobilitat no és fàcil aconseguir fotografiar amb detall a un exemplar de blaveta ...
... per això d'aquesta fotografia que vaig aconseguir fer a aquesta femella, n'estic especialment satisfet ....
 
     
PÀGINA 1304
10 DE DESEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL